mandag 21. mars 2011

Refleksjon

Jeg har lært utrolig mye av dette prosjektet. Både prosessen og planleggingen, samt fremføringen på fredag, har vært veldig lærerik. Vi fikk god oppfølging i prosessen, og jeg føler at vi fikk med det viktigste i foredraget vårt. Det at vi skulle legge frem stoffet for yngre elever, gjorde at også jeg lærte utrolig mye. Vi fikk muligheten til å gjøre noe annet enn å bare holde et vanlig foredrag, noe jeg synes var veldig spennende. Det at vi hadde både aktiviterer, undersøkelser, diskusjon og viste filmer, gjorde foredraget spennende både for oss og for elevene.

Vi fikk også brukt kreativiteten vår og utfordret oss selv. Dette er viktig!

Når det kommer til foredraget vi hadde på fredag, må jeg si jeg er positivt overrasket. Elevene fulgte med hele tiden og åpnet seg mer enn vi hadde trodd. Vi brukte de tipsene Jan Arve hadde gitt oss, og satte kommunikasjon som første prioritering. Det at vi gikk rundt i klasserommet gjorde en stor effekt på undervisningen. Vi merket også at det var utrolig vikte å hele tiden fange oppmerksomheten til elevene, ved å inkludere de og vise filmer.

Dette har vært en god erfaring og et morsomt prosjekt!

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar