mandag 21. mars 2011

Refleksjon

Jeg har lært utrolig mye av dette prosjektet. Både prosessen og planleggingen, samt fremføringen på fredag, har vært veldig lærerik. Vi fikk god oppfølging i prosessen, og jeg føler at vi fikk med det viktigste i foredraget vårt. Det at vi skulle legge frem stoffet for yngre elever, gjorde at også jeg lærte utrolig mye. Vi fikk muligheten til å gjøre noe annet enn å bare holde et vanlig foredrag, noe jeg synes var veldig spennende. Det at vi hadde både aktiviterer, undersøkelser, diskusjon og viste filmer, gjorde foredraget spennende både for oss og for elevene.

Vi fikk også brukt kreativiteten vår og utfordret oss selv. Dette er viktig!

Når det kommer til foredraget vi hadde på fredag, må jeg si jeg er positivt overrasket. Elevene fulgte med hele tiden og åpnet seg mer enn vi hadde trodd. Vi brukte de tipsene Jan Arve hadde gitt oss, og satte kommunikasjon som første prioritering. Det at vi gikk rundt i klasserommet gjorde en stor effekt på undervisningen. Vi merket også at det var utrolig vikte å hele tiden fange oppmerksomheten til elevene, ved å inkludere de og vise filmer.

Dette har vært en god erfaring og et morsomt prosjekt!

torsdag 10. februar 2011

Informasjonskløfter (Kladd til innledning)

Informasjonskløfter har lenge vært et problem mange steder i verden. Med dette begrepet mener jeg forskjeller i kunnskap og i tilgang til informasjon. Kunnskap er et gode som er ujevnt fordelt i samfunnet både her i landet og internasjonalt, og det er nettopp her media kommer inn. Avis, TV og internett er alle aktuelle basismedier, men det er ikke alle som vet hvordan å hente informasjon fra disse. De som allerede har mye makt og kunnskap, er ofte de som tar til seg ny informasjon først. De som ikke har fullt så mye kunnskaper, henger derimot etter. Massemediene er altså med på å øke kunnskapsnivået hos folket, men på en slik måte at ikke alle henger med, noe som fører til enda større informasjonskløfter.

mandag 27. september 2010

Stumfilm

Hva er stumfilm?
Stort sett alle filmer før siste halvdel av 1920-tallet, var stumfilmer. Dette utgjør altså de første 20-30 årene av filmhistorien. En stumfilm er altså en film uten noe som helst lyd eller dialog. Skuespillerne må formidle historien ved hjelp av kroppsspråk og mimikk. Mange brukte også tekstplakater i filmene for å få frem handlingen, samt musikk som pianospill, orgel eller orkester.

Roundhay Garden Scene
Roundhay Garden Scene var den første filmen som ble skapt. Denne britiske kortfilmen ble laget i 1888 og varte i kun 2 sekunder. Filmen viser mennesker som spaserer i en hage kalt Oakwood Grange. Skaperen av denne filmen var en franskmann med navnet Louis Le Prince.Louis Le Prince
Louis Aimé Augustin Le Prince var en fransk oppfinner som ble født 28. August, 1842. Louis
var kjent som “the true father” for bevegelige bilder og var den første til å filme bevegelige bilder på papir ved bruk av et kamera med kun en linse.
Kilder:
Wikipedia (2010), “Stumfilm”,
http://no.wikipedia.org/wiki/Stumfilm
, Lastet ned 27.09.2010
Wikipedia (2010), “Louis Le Prince”,

http://en.wikipedia.org/wiki/Louis_Le_Prince, Lastet ned 27.09.2010
YoutTube (2006), "Roundhay Garden Scene", 
http://www.youtube.com/watch?v=F1i40rnpOsA, Lastet ned 27.09.2010